Pojedynek

a później w tym domu, na który chciałby wszystkie łaski Nieba, wszystkie powodzenia ziemi ściągnąć, a któremu chcąc nie chcąc gotował łzy, śmiertelną trwogę, a może i
wieczną żałobę.
Gdy się uczuł umocnionym i zrezygnowanym, wrócił do siebie, wszedł do pokoju świszcząc, asystował przy toalecie Cesi, sam jej zawięzywał sukienkę, poprawiał loczki i ubrawszy
się starannie, gdy było w pół do drugiej, poszedł do państwa Sulejewskich.
Zastał ich z twarzą wypogodzoną, a Juliana niby poprawiającego rysunek Antosi, który umyślnie psuł, żeby było o czym mówić i dać powód siostrze do uskarżania się przed
Janem, a Janowi do perswazji i uwag takich, które by mogły wszystkich rozśmieszyć i rozweselić.
Nim siedli do stołu, miał czas Jan szepnąć przyjacielowi, że Florcia jest i obaczy się z nią po piątej.
Ten mu odpowiedział nieznacznie, że o samej siódmej będzie przy kasie teatralnej.
Obiad przeszedł na rozmowie zwyczajnej, ożywionej, czasem nawet wesołej, a choć Julian widział, że dobry humor Jana jest gorączką, nie wesołością, a Jan czuł to dobrze, że
śmiech Juliana, którym mu za jego wysilenie płacił, jest raczej konwulsją piersi ściśnionej śmiertelnym bolem niż radością swobodnego serca, ale nikt tego nie postrzegł, a ta
moc duszy, jakiej oba dali dowody, podwoiła ich wzajemny szacunek, a przyjaźni ich dała taką świętość, taką utwierdziła ją mocą, że tylko grób mógł być jej doczesnym
kresem, za którego granicami znowu się zawiązać i tam wiecznie trwać miała.
Nie będziemy długo utrudzać czytelników naszych szczegółami rozmowy Jana z panną Florą ani opisaniem tej sławnej w swoim czasie heroiny, jej postaci, jej charakteru i jej
apartamentu.
Kiedy w stosunku między mężczyzną i kobietą nie ma ani krzty serca, ale tylko zmysły, to wtedy wszystko musi odpowiadać programatowi zawczasu z jednej i z drugiej strony ułożonemu.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 Nastepna>>

Polecamy inne nasze strony: